Boeken en Lesmateriaal

Bij het vormgeven van boeken is de het omslag belangrijk, omdat het de sfeer van het boek moet weergeven en aantrekkelijk moet zijn voor de verkoop. Maar als dat boek eenmaal gekocht is, is het ook belangrijk dat het lekker weggelezen kan worden… Willeke Vrij Vormgeving verzorgt boeken met aantrekkelijke pagina’s èn omslag. 

Ook aan de vormgeving van lesmateriaal zijn eisen gesteld. Nodigt het werkboek uit om te lezen en in te werken? Voor Stichting NET ontwerpt Willeke diverse werkboeken, handleidingen, kaartensets, certificaten en licenties. En voor de Kern van Kennemerland maakt Willeke lesmateriaal die past bij de door haar ontworpen huisstijl en die te downloaden is vanaf de website van de Kern van Kennemerland.